Participatory Design, Democracy and Politics - Designconferentie strijkt neer in Hasselt

Van 20 tot 24 augustus 2018 komt de tweejaarlijkse, internationale designconferentie rond participatief design naar Vlaanderen (Hasselt/Genk). Participatory Design Conference (PDC) brengt sinds de jaren 90 internationale onderzoekers, ontwerpers en kunstenaars samen om hun kijk op steden en hun groeiende bevolking te delen.

PDC richt zich specifiek op hoe participatief design of hoe ontwerpers samen met burgers, met beleid en met het bedrijfsleven vorm kunnen geven aan steden, systemen, diensten of producten. Iedereen die betrokken is in thema's zoals participatie, co-creatie, codesign, is welkom om een bijdrage te doen via een lezing (paper), een workshop of een tentoonstellingsproject. Deze editie focust specifiek op het thema van democratie en politiek en werpt zich dus op als een interessante platform voor debat en experiment in het verkiezingsjaar 2018. Niet enkel op stedelijk, maar ook op nationaal en internationaal niveau staan we voor uitdagingen zoals groeiende ecologische uitdagingen, economische en sociale ongelijkheid of een toenemende multiculturele samenleving. Daarom zoeken ontwerpers naar manieren om burgers, beleid en bedrijfsleven te betrekken in het samen constructief aankaarten van dit soort thema’s.

De conferentie bestaat uit een 4 daags-programma van workshops, lezingen, netwerkmomenten en een stadstentoonstelling met 200 tot 300 deelnemers. Die tentoonstelling zal de stad Hasselt voor, tijdens en na de conferentie inpalmen, met Z33 als uitvalsbasis. Hoewel 
conferenties (rond design) vaak ver van de burgers hun dagelijkse leven staan, gaat deze conferentie en zijn voortraject in actieve interactie met de stad en zijn bewoners.

Tijdens de aanloop, voor- en natraject willen wij interessante ontwikkelingen in de steden Hasselt en Genk openstellen voor en toetsen aan de expertise en ideeën van deelnemers aan de conferentie. Deze deelnemers zijn allen experten op vlak van participatie, vooral  in de domeinen van het interactief en digitaal ontwerp, in de architectuur, kunst en andere ontwerpdisciplines. Participatory Design Conference hecht veel belang aan het sociale aspect van de conferentie en nodigt bewoners graag uit om mee rond de tafel te zitten. PDC neemt een actieve rol op en betrekt de bevolking niet alleen bij de inhoud van de conferentie, maar ook bij het faciliteren van de conferentie door middel van het organiseren van een diner, een receptie enzovoort. 

Meer info: https://pdc2018.org/ 

PDC2018 is een samenwerking tussen Universiteit Hasselt, LUCA School of Arts, KULeuven, VUB, Imec, Stad Hasselt Stad Genk, Madeira Interactive Technologies Institute, Desis Network en vele anderen.

Eerstvolgende events

Nieuwsbrief

Ondersteuning