OPROEP: Design et décroissance

Kan je anders gaan denken over design? Kunnen er designmethoden gebruikt worden om het aantal objecten en goederen die zich op deze planeet opstapelen te beperken of te verminderen? Is design mogelijk zonder winstbejag? Kan design een experimenteel terrein worden om de dominante economische processen te keren? Kan design ontsnappen aan de verplichting om te groeien?

Terwijl groepen als Nuit Debout en andere protestbewegingen een stem geven aan de verontwaardiging die talrijke burgers koesteren over het dominante economische en sociale systeem, ondervraagt het CID zich over de rol die design kan spelen in deze maatschappelijke beweging.

Het kapitalisme wordt afgekeurd door vele economisten, maar ook door ontwerpers en sociologen van het object en is ongetwijfeld in een kritieke fase beland. Ondanks de waarschuwingen gelanceerd door persoonlijkheden als Victor Papanek of Jean Baudrillard sinds de jaren ‘70, gaat de (over)productie van objecten voort en wordt de wereld overspoeld met procedés waarin de ecologie of de ethiek opzij geveegd of omzeild worden. Maar men constateert vandaag dat het verzet zich organiseert.

Als leden van een generatie waarvan de waarden aan het veranderen zijn - eigendom is niet langer het ultieme doel van een geslaagde professionele carrière en wordt vervangen door noties als zelf-ontplooiing of zelfrealisatie - voelen jonge designers zich niet langer geroepen om een nieuwe stoel te produceren, maar zijn ze meer geboeid door processen, methodes en werktuigen die respectvol omgaan met het milieu en de grondstoffen en een rechtvaardiger verdeling van de winst bevorderen. Open source en sociaal design bevorderen nieuwe praktijken die niet langer gedreven worden door winstbejag.

OPROEP

Zonder een oplossing voor te stellen maar met veel nieuwsgierigheid en optimisme, lanceert het CID een oproep voor het project Design et décroissance.

Deze oproep zal uitmonden in een tentoonstelling in 2018, die een serie van initiatieven en realisaties verenigt die een antwoord of reflectie op deze vragen bieden. De projecten kunnen diverse vormen aannemen: objecten, publicaties, installaties, werktuigen, teksten, internetsites, reportages, foto’s, video’s, tekeningen...

DEADLINE: 31 augustus 2017
Mail je voorstel naar: marie.pok@grand-hornu.be

Eerstvolgende events

Nieuwsbrief

Ondersteuning